فتنه آمریکایی در انتخابات1394

فتنه امریکاییاما دشمن در طول این سی و هشت سال یک سناریو را دنبال می نموده و آن هدف تغییر هویت انقلاب اسلامی بوده است. سناريوي تغيير سيرت و هويت جمهوري اسلامي ايران، داراي دو محور خیلی با اهمیت است :

-1 وادار نمودن جمهوري اسلامي ايران به تغيير رفتار در سياست خارجي

وادار ساختن جمهوري اسلامي ايران به تغيير در سياست خارجي، پيشاني اين سناريو است. عادي‌‌سازي مذاكره با امريكا به بهانه رفع تحريم‌ها و حل مسئله‌ هسته‌اي ، می توانست بستر تحقق اين لايه از سناريو بود.که با تدابیر مقام معظم رهبری و هوشمندی تیم مذاکره کننده کشورمان نتیجه ای عائد دشمن نشد وقتی حضرت آقا فریاد زدند مذاکرات فقط در مورد مسئله هسته ای باشد در واقع این نقشه عادی سازی مذاکره با آمریکا را خنثی نمودند. هر چند برخی تحت تاثیر این سناریو قرار گرفتند ومتاسفانه گفتند:تابوی مذاکره با امریکا شکست و در یک نطق دیگر گفتند: این توافق (هسته‌ای) مرا به یاد فتح خرمشهر و پیروزی پذیرش قطعنامه انداخت.
-2 مجبور ساختن نظام به پذيرش تغيير در محيط و آرايش سياسي در داخل كشور:

دومين بخش از سناريوي تغيير هويت جمهوري اسلامي ايران، تغيير در محيط و آرايش سياسي در داخل كشور است سلطه گران با ارزیابی و تجارب راهبردی که در طول این سی هشت سال از دولتهای مختلف ایران اسلامی داشته اند و همچنین با ارزیابی که مجلس شورای اسلامی طی دوره های مختلف داشته اند بعضی را پذیرای مطالبات خود دیده اند آنها را نرم تر وسازش پذیر تر یا فته اند.از این رو در هر انتخابات تلاش می کنند نام کسانی از صندوق آرائ بیرون بیاید که بیشتر پذیرای هنجارهای تحمیلی و مطالبات قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي جهان باشند.برای رسیدن به این هدف هم قبل از انتخابات هم حین انتخابات و هم بعد از انتخابات دخالت می نمایند. فقط در همین سالهای اخیر دست دشمن کاملا در انتخابات آشکار بود اگر بخواهیم طرح‌های دشمن در انتخابات‌های 82 و 84 و 86 و 88 و 90 و 92 را بررسی کنیم، خروارها کاغذ نیاز داریم. در برخی از این طراحی‌ها، دشمن صدماتی را به نظام و افراد زده است. افرادی را با خود همراه نموده و امروز با بهره‌گیری از قدرت آنان به دنبال اجرای بعضی از سناریوهاست. فرصت بیان آنچه که گذشته نیست اما  نتیجه اینکه باید   نگاهمان را درست کنیم. طرح پنهان آمریکایی‌ها را در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در سال 1394 مورد کنکاش قرار دهیم. به چیز دیگری سرگرممان نکنند. اگر آینده را پیش‌بینی نکنیم، حتما ضربه می‌خوریم. خصوصا در موضوع مجلس خبرگان رهبری که بسیار مهم و اثرگذار است. چه بسا دشمن به دنبال طرحی برای نفوذ در مجلس خبرگان برای تغییر رهبری است. هدفی که هرگز محقق نخواهد شد ولی می‌تواند به نظام ضربه بزند و مشکل مقطعی درست کند.

در شهرستان هم خوب انتخاب کنیم از خدا بترسیم و نگاههای شخصی را کنار بگذاریم .تن به زد وبند های سیاسی ندهیم به کسی رای دهیم که باعث افتخار شهرستان در مجلس باشد ساکت نباشد منفعل نباشد اثر گذار باشد البته برای انتخاب چنین فردی علاوه بر تقوا غیرت هم نیاز هست.

Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.