نمازعیدفطر

نمازعیدفطرمن باحضور شمامردم درنماز عید فطر تشکیل شورای فرهنگ عمومی میدهم:

رزمنده, [۰۶.۰۷.۱۶ ۱۰:۰۲]
اخبارکیار:
مصوبات شورای فرهنگ عمومی در لبیک به خواسته امام جمعه شهرستان:
امام جمعه شهرستان درخطبه نماز عیدفطر ضمن ستایش مردم شهرستان به تدین و سجایای انسانی گفتند پدیده های هست که درشان این مردم نیست بنده میتوانم بااختیاراتی که دارم بااین معضلات برخورد کنم امااگر مردم نخواهند علی علیه السلام هم باشی ولی پشتوانه مردمی نداشته باشی باید خانه نشین شوی من از شمامردم استمداد می طلبم و هر بند را که تایید کنید مصوب میشود:
خلاصه مصوبات:
1از رباخواران میخوام توبه کنید و باقیمانده پولی سودی رامطالبه نکنید(وذروامابقی من الربا) وگرنه اعلام جنگ باخدا دارید(فاذنوا بحرب من الله) و ماباهرکه سرجنگ باخداراداشته باشد سرجنگ داریم
2ارکسترها مزاحم هستند تاساعت 23:30بیشتر حق نواختن ندارند نیمه شب به بعد وقت ذکر خداست وقت مناجات است نه وقت پایکوبی و رقص و ارگ!بیشتر از ساعت مقرر مزلحمت ایجاد نکنیدوگرنه جور دیگه تصمیم گرفته خواهد شد
3 تاخیر درازدواج دختران محصول شیربهای سنگین است شورای ازدواج دسان راتشکیل میدهم و شیربهاء باید به حد معقول برسد
لازم به ذکر است خطبه و درخواست امام جمعه مورد تایید مردم قرار می گرفت و بعد از هر بند صدای تکبیرات مردم بالا می گرفت.
نماز عید فطر امسال از هرجهت متفاوت بود .مکان خنک و زیر سایه باعث شد مردم تااخر برنامه حضور داشته باشند.اواز خوانی خوانندگان سنتی مردم رابه وجد آورد .
@kiarnews

Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.