خروس وقناری سحر دارند ومن..!

D1733710T16162888(web)

شبی نیمه شب گذشته بود که صدای ذکر خروس راشنیدم  به سر زدم ونالیدم که خدایا خروس سحر دارد ومن ندارم !!

شبی نیمه شب گذشته  در بستان پدر صدای قناری بلند بود چه خوش با خدای خود مناجات میکرد  گفتم قناری ذکر سحری دارد ومن خواب غفلت!!

Like

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.