چرانیامد!؟

%d9%87%d9%85%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%acمی پرسند چرانیامد؟! می گویم بپرس چرا رفت؟ بی وفایی مردم عامل غیبت بود هنوز چیزی تغییر نکرده!وقتی دلها با هم نیست وقتی تحمل بهتر از خود را نداریم نشانه خوبی است برای اینکه نمیتوانیم بهترین عالم را تحمل نماییم طولانی شدن غیبت نتیجه عدم همدلی شیعیان است؛ و لو ان اشیاعنا و فقهم اللّه علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا»گر خداوند به شیعیان (و پیروان) ما توفیق همدلی در وفای به عهد می داد، مبارکی دیدار ما برای ایشان به تأخیر نمی افتاد.،

Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.