تحصیل علم اخلاق

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر انسان به ارزش وجودی خود به باور رسید شخصیت ملکوتی خود را شناخت باورش شد که جایگاه ویژه ای در بین مخلوقات الهی دارد انگیزه پیدا میکند برای دفع رذایل اخلاقی از وجود شریف خودش و نمیگذارد بر جان ملکوتی او گرد گناه بنشیند .

حدیثی از وجود نازنین نبی مکرم اشلام صلی الله علیه وآله تقدیمتون نمودم که اگر شیاطین دور قلب انسان را محاصره ننموده بودند انسانحالات خوشی داشت و میتوانست باطن آسمانها وزمین را نظاره نماید.

درهای علم و حکمت بر روی هر کسی گشوده نمیشود بلکه کسانی عالم به حقایق وباطن اشیاء میگردند که اهل تزکیه نفس باشند اینکه ما از اسرار عالم محرمیم اینکه ما از انوار فیوضات الهی محرومیم از بخل خدا نیست بلکه به جهت پرده های ظلمانی گناهانی است که وجود انسان را احاطه نموده است.

آن علم و حکمتی که خدا به واسطه طهارت جان به انسان میدهد با این علوم که در کتب رسمی است متفاوت می باشد انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشا< این علم نور است و خدا به قلب بندگان طاهر می تاباند.

نبی مکرم اسلام ص فرمودن:و لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب ملائکه داخل خونه ای که در آن سگ باشد وارد نمی شود اگر خانه دل مملو از صفات رذیله که در واقع همان سگان درنده هستند باشد چگونه ملائکه که حاملان علوم ومعارفند داخل می شوند؟بله صفات رذیله مانع تابش انوار علوم حقیقی هست.

بدون  تزکیه نفس و تصفیه قلب حتی عبادات هم اثری ندارد در واقع انسانی که آلوده به گناه باشد ممکن است عبادتی هم انجام دهد ولی اثر باطنی ندارد یعنی آن نوری که این عبادت دارد بر جان او اثر نمیگذارد چون دل آلودهه است .

در مورد نماز داریم وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ نماز بپا دار نماز نمازگذار را از اعمال زشت و منکر باز میدارد اما چرا نماز خونا روزی چند گناه مرتکب میشوند چون نماز واقعی با خباثت باطن مقبول خدا نیست از اثر می افتد اگر دل پاک بود نماز اثر میگذارد مزه میدهد و کسی که مزه نماز را چشید خود را الوده به گناه نمیکند.

داریو الصلوه معراج المومن یعنی نماز سبب عروج مومن است ولی چرا بیست سال بلکه سی سال نماز میخوتنیم ولی روز به روز پایین تر میرویم.

گر نه موش دزد در انبان ماست *  گندم انبان چهل ساله کجاست ؟ا

اول ای جان دفع شر موش کن *   بعد از آن در جمع گندم کوش کن

ما باطن آراسته ندارم درون ماپر از زشتیها و رذایل است ما به ظاهر اهمیت دادیم از باطن غافل شدیم مثل قبور مردگان که سنگهای گران دارد ولی درون آن مرداری گندیده است تا درون را پاک ننماییم نور حق بر دل ما نمی تابد بدون تابش نور حق چشیدنیها را نمی چشیم دیدنیها را نمی بینیم از نماز مزه ای نمی چشیم.خدا همه ما را در تهذیب نفس یاری فرماید.

ضرورت تحصیل علم اخلاق

انسان در مسیر تحصیل ملکه تقوا ناگزیر است است باید خود را بشناسد که موجود دوبعدی است شرافت و عظمت او در سلامت بعد روحانی اوست دل طاهر هست که به او عظمت داده برای سلامت روح ناگزیر است  از شناخت رذایل اخلاقی تا جان خود را الوده به آن نگرداند و شناخت حسنات اخلاقی تا با انجام آن جان خورا نورانی نمایدفرش دل خود را لایق جلوس ملائک نماید. سعادت اخروی و زندگی  دائمی در گرو دفع اخلاق  و او صاف رذیله هست و این ممکن نیست مگر اینکه صفات رذیله و صفات حسنه را بشتاسی  این گونه شناختها با تحصیل علم اخلاق تحصیل میگردد فایده علم اخلاق پاک ساختن نفس است از صفات رذیله و اراستن ان به صفات حسنه که در پرتو علم اخلاق در واقع تهذیب نفس  صورت می گیرد  علم اخلاق از این جهت که پست ترین موجودات را به اشرف کائنات می رساند بر سایر علوم برتری دارد.علمای گذشته  اول به شاگردان خود این علم را تعلیم میدادند و تحصیل سایر علوم را برای کسی که علم اخلاق را نیاموخته و تهذیب نفس ننموده را بی فایده میدانستند.چه بسیار افرادی که ملبس به لباس علما بودند در زمره اهل علم بودند  ولی حال آنان به مراتب بدتر از حال عوام الناس بوده و دل انان سیاهتر بوده است

اینکه نبی مکرم فرموده:قصم ظهری رجلان عالم متهتک وجاهل متنسک کمر مرا دو نفر شکستند عالمی که پرده شریعت را درد و به علم خود عمل نکند و دیگری جاهلی که آداب عبادت رانداند و بدون علم عبادت کند این کلام شریف حکایت از کسانی دارد که از کارخانه اخلاق که همان علم اخلاق هست گذر ننموده باشند که امام امت فرمود اخلاق کارخانه انسان سازی است

Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.