چهارمین سبب بیداری

بسم الله الرحمن الرحیم…..

بندگان خدا خود وشما را به رعایت تقوای الهی سفارش می نمایم تقوای الهی را رعایت نمایید که تقوا اس اساس پذیرش اعمال است (انما یتقبل الله من المتقین)خداوند هیچ عملی را از غیر پرهیز گار نمی پذیرد اگر نماز بخوانی و پرهیزگار نباشی اگر مسج بسازی وپرهیزگار نباشی پذیرفته نیست مردم در سخن گفتن بیشتر پرهیزگاری کنید رعایت حقوق و ابروی دیگران بنمایید غیبت نکنید سخن چینی نداشته باشید تهمت و افتراء نداشته باشد

ما در این دنیا مسافر هستیم به ما ماموریت داده  اطاعت خدا را بنمایم معصیت نکنیم  تا به مقام بندگی برسیم آغاز حرکت بیداری از خواب غفلت است  این بیداری یعنی اینکه انسان متوجه شود که ناقص است است و باید کامل شود باید متوجه شود این مقام فعلی خیلی با جایگاه انسانیت فاصله دارد و باید کامل گردد مسلما کسی که نداند ناقص است برای رشد اقدامی نمیکند زمانی انسان از کناه فاصله میگیرد و اطاعت و بندگی می نماید که از این خواب بیدار شده باشد در مناجات شعبانیه امام معصوم اینگونه با خدا سخن می گوید: که خدایا لم یکن لی حول من قوه ای ندارم توفیقی ندارم برای چی ؟فانتقل به عن معصیتک تا با این توفیق  حرکت کنم از گناه جدا بشم الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک مگر اون زمانی که تو مرابیدار کرده باشی   اری تا انسان بیدار نباشد ترک گناه هم نیست این بیداری اسبابی داشت که  آخرین موضوع شناخت وباور صحیح نسبت به دنیا بود اخرین بحث این بود که برای بیداری حتما باید باورمان شود که ما در این دنیا مسافر هستیم زنگی پایدار نداریم اگر باورمان شد که مسافریم حرکت میکنیم اینکه علی بن ابیطالب هر شب بعد از نماز عشاء قبل از متفرق شدن مردم فریاد می زد تجهزوا رحمکم الله قد نودی فیکم بالرحیل برای همین بود که مردم باورتان شود شما همیشه در این دنیا نمی مانید صاحب این عالم داره صدا میزند کوچ کنید اگر کسی این صدا را درک نکند این پیام را باور نکند این خواب است این فرد غافل است از انسان خواب انتظار بندگی نمی رود از انسان غافل انتظار ترک معصیت نمی رود.

یکی دیگر از اسباب بیداری و غفلت زدایی ذکر خداست اینکه ادم یاد خدا باشد این اذکار و ادعیه برای غفلت زدایی است اینکه انسان یک صفحه از دعایی در مفاتیح الجنان را بخواند به ترجمه اش دقت کند این غفلت ر از بین می برد .خیلی از کارهای بی زحمت هست که اگر انسان خواب انجام دهد بیدار می شود اگر بیدار انجام دهد خواب نمی رود. کارهای روزمره ای ما داریم مثلا غذا خوردن به ما دستور دادند قبل از غذا بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم در روز همین کار را چند بار با توجه انجام دهیم انسان متوجه خدا میشود یاد خدا در دل  زنده میشود غفلت از بین میرود توالت میروی با ذکر وارد شوی با ذکر بنشینی با ذکر خارج شوی هر کاری را با بسم الله الرحمن الرحیم انجام دهی پایان کار الحمد لله بگویی این یاد خدا تو ا از غفلت رهایی میدهد

این نماز های پنج گانه بهتریت مصداق ذکر خداست (اقم الصلوه لذکری) اگر همین نماز را با ادابش انجام دهی اداب حر ف زدن با خدا را رعایت کنی چون المصلی یناجی ربه  نمازگزار با خدای خود مناجات میکند اداب مناجات باخئدا را رعایت کنی تمیز ترین لباس را بپوشی معطر باشی هناول وقت بخوانی این نماز این ذکر اثر زیادی در غفلت زدایی دارد بعد از نماز هم اعمال مستحبی را انجام دهی  سی وچهار مرتبه الله اکبر ،سی  وسه مرتبه الحمدلله وسی و سه مرتبه سبحان الله گویی این اذکار تورا بیدار نگه میدارد و اگر خواب باشی بیدارت میکند

به نمازاهمیت دهید به ذکر اهمیت دهید خدا فرموده (یا ایها الذین امنوا اذکرو ذکرا کثیرا ای مومنین دائما به یاد خدا باشید ما باید بای خودمون برنامه کنیم روزی صد مرتبه لا اله الا الله بگوییم باتوجه روزی چند دقیقه به  زیباییهای خلقت بیندیشیم نگاه در اینه میکنیم یا د خدای خالق بیفتیم غذا می خوریم یاد خدا ی منعم بیفتیم آسمان را میبینیم یاد خالق قادر باشیم اینها همه مصادیق ذکر است انشاء الله هفته اینده به شرط حیات مطالبی بیشترعرض می نمایم.

Like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.