دسته: تعذیه مربی

تحصیل علم اخلاق ۰

تحصیل علم اخلاق

بسم الله الرحمن الرحیم اگر انسان به ارزش وجودی خود به باور رسید شخصیت ملکوتی خود را شناخت باورش شد...

سلامت روح ۰

سلامت روح

سلامت روح در هفته گذشته  عرض نمودیم انسان تا خود را نشناسد به ارزش وجودی خود و جایگاه با عظمت...

انسان دو بعدی ۰

انسان دو بعدی

بسم الله الرحمن الرحیم…..عباد الله اوصیکم ونفسی بتقوی الله همه شمابردران و خواهران مومن نمازگزار رابه رعایت تقوای الهی سفارش...

کارکردهای مربی ۰

کارکردهای مربی

مربی وقتی خود را شناخت و توانمندی تربیت را در خود یافت  گاهی باید نقش معلم را ایفا نماید تا...