دسته: مقالات

۲

ولایت فقیه

گفتگو با استاد بازیار مدیر کانون یاوران مهدی(عج) با موضوع ولایت مطلقه فقیه آیا ولایت فقیه را قبول دارید؟ از...