دسته: خطبه های نماز جمعه

متن کامل خطبه 1395/02/17 ۰

متن کامل خطبه 1395/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم اوصیکم عبادالله بتقوی الله. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار و خود را به رعایت تقوا...

متن کامل خطبه1395/02/10 ۰

متن کامل خطبه1395/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم ….اوصیکم عبادالله بتقوی الله امام حسین (علیه السلام) فرمودند: اُوصیکُم بِتَقَوی اللهِ، فَاِنَّ اللهَ قَد ضَمِنَ...

متن کامل خطبه1394/01/13 ۰

متن کامل خطبه1394/01/13

بسم الله الرحمن الرحیم ….اوصیکم عباد الله بتقوی الله تقوا یعنی رعایت حلال و حرام ؛یعنی مراقب بودن در جزء...

متن کامل خطبه1394/12/21 ۰

متن کامل خطبه1394/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم …..اوصیکم عبادالله بتقوی الله همه شما بندگان خدا را به رعایت حلال و حرام انجام واجبات...