حسین علیه السلام برنامه خدا-شب اول محرم ۰

حسین علیه السلام برنامه خدا-شب اول محرم

بسم الله الرحمن الرحیم اهمیت مصیبت امام حسین علیه السلام از نگاهی دیگر در بین ائمه معصومین علیهم السلام مصیبت...

کج فهمی پیروان-جلسه اول ۰

کج فهمی پیروان-جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحیم ما در متون دینی خودمان با  آیاتی از قران کریم یا روایاتی از اهل البیت علیهم...

زندگی شیرین جلسه هشتم ۰

زندگی شیرین جلسه هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید برای رسیدن به یک زندگی شیرین تلاش کنیم .میل به داشتن یک زندگی شیرین...

زندگی شیرین جلسه هفتم ۰

زندگی شیرین جلسه هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم انسانی که و اقعیت های دنیا را نپذیرد نمی تواند شیرین زندگی کند وحتی انسانی که...

زندگی شیرین جلسه ششم ۰

زندگی شیرین جلسه ششم

بسم الله الرحمن الرحیم بحث زندگی شیرین را ادامه میدادیم.زندگی را باتمام قواعدش باید بشناسیم تا به شیرینی زندگی برسیم.کسی...

زندگی شیرین/۲ ۰

زندگی شیرین/۲

  بسم الله الرحمن الرحیم در جلسه هفته گذشته سخن از زندگی شیرین بود.اینکه چگونه یک زندگی شیرین داشته باشیم؟...

زندگی شیرین/2 ۰

زندگی شیرین/2

بیان بازیار شب جمعه هیءت یاوران مهدی قم: چگونه زندگی شیرین داشته باشیم؟ اینکه کسی فکر کند دین فقط عبادات...